technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Vyhrazená zdvihací zařízení

vyhrazená zdvihací zařízení jsou uvedena v §2 Vyhlášky 19/1979 Sb.- platnost do 1.7.2022
Patří sem zdvihací zařízení s motorickým pohonem:
 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhláška 19/1979 Sb.. - pozbývá platnosti dne 1.7.2022 a bude nahrazena
Zákonem č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:
 • zdvihací zařízení s ručním pohonem, bez ohledu na nosnost,
 • jeřáby a zdvihadla s motorickým pohonem o nosnosti do 5 000 kg
 • ramenové nosiče pro nakládání kontejnerů
 • automobilové zvedáky
 • vrátky
 • zdvižné vozíky
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.)
 • závěsné dopravníky
 • nakladače
 • zdvihací čela nákladních automobilů
 • mechanické rampy
 • plošiny pro zdvihání automobilů
 • výsuvné pořární žebříky
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů
 • apod.

Nevyhrazená zdvihací zařízení nejsou definována žádným předpisem ani technickou normou.

Návrat na obsah