technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Odborný technik jeřábů

Kvalifikace odborného technika

je to osoba, která na základě svého vzdělání a zkušeností má dostatečné znalosti v oboru jeřábů a je dostatečně seznámena s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek (tj. speciálně vyškolená osoba). Podle NP4 ČSN ISO 9927-1 odborný technik odpovídá provoznímu technikovi podle dříve platné ČSN 270143.

Odborný technik je podle tab. D1 ČSN ISO 9927-1 oprávněn provádět:
  • běžné inspekce jeřábů
  • periodické inspekce jeřábů
Návrat na obsah