technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Revize a revizní zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení

Revize jeřábu

je zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou.

Revizní zkouška jeřábu

je v rozsahu revize rozšířena o následnou zkoušku se zatížením.

Revize a revizní zkoušky jeřábů se provádí v rozsahu a ve lhůtách podle ČSN 270142 (viz tabulka), pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Norma platí pro zkoušení všech provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem, pokud výrobce jeřábu nestanoví jiné podmínky zkoušení.
Při jednotlivých metodách zkoušení jeřábu je nutno respektovat návod výrobce.
Provedení revize nebo revizní zkoušky zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik zdvihacích zařízení.

Zkoušky jeřábů se musí provádět:
  • v provozu v pravidelných obdobích
  • po přemístění na jiné pracoviště s výjimkou jeřábů mobilních a nakládacích
  • po opravách podstatných částí jeřábu
  • po rekonstrukci a generální opravě zařízení

Technický stav, provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle normy ČSN 270142 se v průběhu jeho používání ověřuje:

Revizzní zkouška zdvihacího zařízení


Lhůty revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihacích zařízení

U jeřábů vyrobených v lednu 2014 a později je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce jeřábu.

U jeřábů vyrobených před rokem 2014 je provozní skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270103) resp. skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270143) uvedena v technické dokumentaci nebo knize jeřábu a četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihacích zařízení se provádí ve lhůtách podle výše níže tabulky.Provozní
skupina

Skupina
jeřábu
Lhůty
Revize
Revizní zkouška
J1 a J2
       I.
 4 roky
 8 roků
J3
II.
 3 roky
 6 roků
J4
III.
 2 roky
 4 roky
J5 a J6
IV.
 1 rok
 2 roky
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby
1 rok
2 roky
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data výroby
neprovádí se
1 rok
u jeřábů v nebezpečných prostorách
neprovádí se
1 rok
Revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení

Potřebujete provést revize nebo revizní zkoušky jeřábů a dalších zdvihacích zařízení?


Návrat na obsah