Zakázané manipulace vazače břemen - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zakázané manipulace vazače břemen
Tyto základní zakázané manipulace mohou být rozšířeny v rámci teoretické i praktické přípravy jeřábníka o požadavky, vyplývající z návodů výrobců jeřábů a o zakázané manipulace, stanovené na základě posouzení provozních rizik, vyplývajících ze specifických provozních podmínek pracoviště na základě navržení specifických činností v rámci Systému bezpečné práce pracoviště.

Patří sem zejména:
 • používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšení nebo uchopení, prostředky, které nejsou označeny dovoleným zatížením, nebo které nebyly schváleny k provozu kompetentní osobou

 • přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení

 • vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možnost zjistit sílu potřebnou k jejich uvolení, nebo pokud zdvihací zařízení není vybaveno přetěžovací pojistkou a vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a případů, schválených kompetentní osobou

 • zavěšovat na hák nebo vzájemně do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, než je k přepravě břemen zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku

 • zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či zkrucováním, nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat

 • upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně

 • vázat břemeno pro šikmý tah nebo dávat pokyny k vláčení břemen, posunování vozidel, pokud zdvihací zařízení není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození zdvihacího zařízení nebo ohrožení bezpečnosti

 • vázat břemena řetězy a lany přes ostré hrany, které by mohly způsobit jejich poškození bez podložení

 • vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj

 • zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy

 • nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu a v pracovních přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval a nezdržoval

 • ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat

 • ukládat břemena do dopravních cest. Podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod v šířce 3 m od osy koleje, popřípadě 2,5 m podle podmínek technického provozu vleček

 • přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti

 • násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemen

 • ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa

 • porušovat zákazy uvedené v návodech výrobců a v "Systému bezpečné práce" a další zakázané manipulace uvedené v technických normách a návodech výrobců.


 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky