Revize vázacích prostředků - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize a kontroly vázacích, závěsných a manipulačních prostředků
Provádíme revize a kontroly vázacích a manipulačních prostředků. Tyto prohlídky se provádí podle platných norem a návodů výrobců. Ke každému novému prostředku vystavíme evidenční list a po provedené kontrole vystavíme protokol. K tomuto máme zpracovaný vlastní software, který sleduje termíny následných prohlídek, kontrol, revizí a vždy s časovým předstihem informujeme zákazníky o nutnosti provedení následné zkoušky.

V případě požadavku vybavíme provozy Vaší firmy vhodnými vázacími a závěsnými prostředky a prostředky pro uchopení břemen. Nabízíme široký sortiment prostředků pro zdvihání jako například:
 • ocelová vázací lana
 • vázací řetězy
 • lana a popruhy z chemických vláken
 • břemenové magnety
 • svěrky na plechy
 • vázací body
 • jeřábové váhy
 • speciální prostředky pro zavěšení a uchopení břemen
 • ostatní speciální prostředky, které jsou vyrobeny podle požadavků zákazníka
 • ochrany ostrých hran jak břemen, tak i stohovacích regálů apod.
 • dále nabízíme sněhové řetězy.

Námi dodané prostředky pro zdvihání jsou doloženy prohlášením o shodě a návodem k používání v českém jazyce.
Proškolíme osoby s používáním vázacích a závěsných prostředků - vazače břemen a osoby odpovědné za technický stav a provoz vázacích a závěsných prostředků - pověřených osob.
Jsme připraveni Vám poskytnout pomoc při zpracování "Systému bezpečné práce" a " Postupů pro manipulaci", které jsou požadovány normou ČSN ISO 12480-1.
Dojde-li během používání k poškození prostředku, nebo vznikne-li ze strany zákazníka požadavek na konstrukční úpravu, zajistíme odbornou opravu či úpravu u výrobce.
Karta vázacího prostředku
Evidenční llist prostředku pro zdvihání
Protokol o kontrole vázacího prostředku
Zápis o kontrole prostředku pro zdvihání
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky