Školení signalistů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Provádíme základní i opakovaná školení signalistů
Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem.

Signalista může provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a břemene místo vazače s tím, že v daném okamžiku má odpovědnost za přepravu. Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi.

Signalista musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný, např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být identifikovatelný rádiovými signály apod.
Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".

Kvalifikace signalisty podle ČSN ISO 12480-1:
  • starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
  • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
  • schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
  • vyškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používání
  • schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat
  • musí být schopen řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene
  • musí mít příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty


školení signalistů
Komunikační systém jeřábníka a vazače
Potřebujete provést školení jeřábníků, vazačů nebo signalistů?
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky