Ověřovací zkoušky jeřábů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ověřovací zkouška jeřábu
Ověřovací zkouška je ověření bezpečnosti nového, generální opravou renovovaného anebo rekonstruovaného jeřábu před jeho uvedením do provozu.
 
Zkouška se neprovádí u jeřábů dokončených do provozuschopného stavu u výrobce (např. mobilních, nakládacích, nebo samovztyčitelných jeřábů).

Ověřovací zkouška se provádí podle ČSN 270142 a podle návodu výrobce. Zkouška slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody.
 
Součástí zkoušky je kontrola dodaných dokumentací a dokladů, nosné konstrukce, jeřábové dráhy, přístupů průjezdních profilů zabezpečovacích prvků apod. Zkouška s břemenem se provádí podle rozhodnutí revizního technika zdvihacích zařízení.
 
Provedení ověřovací zkoušky zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik zdvihacích zařízení.


Vyhl.19/1979 Sb.
Ověřovací zkoušky jeřábů
ČSN 270142
Ověřovací zkoušky jeřábů
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky