Dorozumívací zamení mezi jeřábníkem a vazačem - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem a vazačem, případně signalistou
Kódované signály
Signály dávané pažemi
VýznamPopisVyobrazení
Zvedání břemene nebo háku
Paže ohnutá, předloktí vztyčeno, krouživý pohyb předloktím
Spouštění břemene nebo hákuPaže ohnutá, předloktí dolů, krouživý pohyb předloktím
Pomalý pohyb háku nahoru nebo dolůPaže ohnutá, předloktí vodorovně, dlaň ve směru pohybu, mává předloktím opakovaně krátkými pohyby nahoru nebo dolů
Hlavní zdvihDlaň ruky poklepe na přilbu
Pomocný zdvihDlaň ruky poklepe na loket druhé ruky
Pojíždění jeřábem nebo kočkouPaže ohnutá, dlaň otevřená, ve směru jízdy dlouhý pohyb předloktím
Pomalý pohyb jeřábu nebo kočkyPaže ohnutá, dlaň otevřená, krátké opakované pohyby předloktím ve směru žádaného pohybu
Krátky pohybOběma rukama ukáže velikost pohybu, potom teprve příslušný směr pohybu
Stát  -zastavení všech pohybů jeřábuVztyčí paži s otevřenou dlaní
Výložník nahoruNataženou paží mává z vodorovné polohy nahoru, palec je nahoru
Výložník dolůNataženou paží mává z vodorovné polohy dolů, palec je dolů
OtáčeníNatažená paže ukazuje ve směru otáčení
Výložník dolů a hák nahoruNataženou paží mává z vodorovné polohy dolů, palec je dolů; druhým předloktím nahoru provádí krouživý pohyb
Výložník nahoru a hák dolůNataženou paží mává z vodorovné polohy nahoru, palec je nahoru, druhým předloktím dolů provádí krouživý pohyb
Vysouvání výložníkuObě paže dolů, palce od těla
Zasouvání výložníkuObě paže dolů, palce k tělu
Pojíždění oběma pásyOběma rukama "mlýnek" před tělem
Pojíždění jedním pásemZvednutá ruka na straně pásu, který pojíždí, druhým předloktím "mlýnek" před tělem
Nerozumím - znamení opakuj!Opakovaně mává předloktím s dlaní směrem k vazači
Nemohu, mám poruchu nebo překážkuVztyčí paži vzhůru s dlaní směrem k vazači
Stát - zastevení všech pohybů jeřábuVztačí paže s otevřenými dlaněmi (znamení dávané všemi pracovníky v případě nebezpečí)
Hlasové povely
startk označení začátku povelu,
stůjk přerušení nebo ukončení pohybu,
koneck zastavení operace,
nahoruke zvedání zátěže,
dolůke spouštění zátěže,
vpředve spojení s příslušným signálem rukou,
vzad
vpravo
vlevo
stoppro nouzové zastavení,
rychlepro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů,
pomalupři přiblížení k překážce nebo hrozí-li jiné nebezpečí.
Shora uvedená dorozumívací znamení jsou stanovena Nařízením vlády ČR č. 375/2017 Sb.

Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem, vazačem příp. signalistou je možno zakoupit u Asosiace ZZ-ČR z.s.

 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky