Četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihadel - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů a dalších zdvihacích zařízení upřesňuje ČSN 270142 následovně:
Lhůty provádění revizí a revizních zkoušek jeřábů.
Provozní skupinaSkupina jeřábuLhůty (roky)
ČSN 27 0103ČSN 27 0143RevizeRevizní zkoušky
J1 a J2I.48
J3II.36
J4III.24
J5 a J6IV.12
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
 
U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů je lhůta revizí 1 rok a revizních zkoušek 2 roky.
U těchto jeřábů starších 14 let se provádí pouze revizní zkouška ve lhůtě jednou za rok.

Ve stejných lhůtách musí být provedeny revize a revizní zkoušky u všech jeřábů v nebezpečných prostorách bez ohledu na zařazení do skupin.

U stohovacích jeřábů, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem, se provádějí revize jednou za 1 rok, revizní zkoušky jednou za 2 roky.

Jeřáby vyrobené a uvedené do provozu před rokem 2014 jsou revidovány v termínech stanovených podle zařazení jeřábů do skupin, uvedených v technické dokumentaci nebo Knize jeřábu.

Změny lhůt revizí a revizních zkoušek mohou být podle konkrétních podmínek provozu a podle skutečného součinitele spektra zatížení povoleny po projednání s revizním technikem formou místního provozního předpisu.
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky